Legal Notice

JOGI NYILATKOZAT

Balázs Szilárd Edőmér – Egyéni Vállalkozó a rendezvényeken elhangzott információkért semmilyen formában nem vállal felelősséget, az ott elhangzottak és ezen weboldalunkon olvasható teljes tartalom nem minősül ajánlattételnek, kizárólag oktatási és szerverzési feladatokat látunk el.

A rendezvényekkel kapcsolatos időpont és feltételek változtatási jogát fenntartjuk!

Balázs Szilárd Edőmér – Egyéni Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az olvasók egyidejű tájékoztatása mellett a személyiségi jogokhoz kapcsolodó adatok és információk felhasználásával kapcsolatos álláspontját a jövőben megváltoztassa.

A Webináron, Szemináron, ezen weboldalon, Trader Táborokban, továbbiakban mindennemű általunk megszervezett rendezvényeken elhangzott informáciok nem minősülnek befektetési ajánlatnak bármely értékpapir, vagy termék vételének illetve eladásának, még akkor sem ha arra intő információk hangzanak el!

Kockázati felhívás:

 

Livetradingroomban való kereskedés még akkor is lehet veszteséges vagy nyereséges, ha minden az Ajánlás szerint történik. Különösen a tőkeáttételes termékekben, így többek között a devizában, származékos termékekben és árutőzsdei árukban folyó kereskedés lehet kimondottan spekulatív jellegű, és mind a nyereség, mind a veszteség erőteljesen és gyorsan ingadozhat.

A spekuláció nem felel meg minden befektetőnek

Nem minősül, és nem is tekinthető teljes körű tájékoztatásnak, illetve az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos összes kockázat ismertetésének, ha egy kiadvány valamelyik termék vagy szolgáltatás esetleges kockázatairól tesz említést, és a  kimondottan arra kéri az ilyen kiadvány átvevőjét, hogy amennyiben bármely termékkel vagy szolgáltatással kereskedni kíván, a befektetés vagy az ügyletkötés előtt foglalkoztasson megfelelő pénzügyi tanácsadót, és kérje ki szakvéleményét.

Ajánlás tilalma

Balázs Szilárd Livetradingroom kiadványaiban nem veszi figyelembe a kiadványt átvevő konkrét befektetési szándékait, különleges befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, konkrét igényeit és követelményeit. Ezért ellenkező értelmű konkrét nyilatkozat hiányában a Balázs Szilárd összes kiadványa tájékoztató és/vagy marketing célt szolgál:

  • üzleti, pénzügyi, befektetési, fedezeti, jogi, hatósági, adóügyi vagy számviteli tanácsnak nem minősül,
  • javaslatnak vagy kereskedési ötletnek nem tekinthető, illetve
  • nem tartalmaz semmiféle ösztönzést, amely adott lépés megtételére, befektetésre vagy a befektetés megszüntetésére hív fel.

(egyetemlegesen: „Ajánlás”).

Balázs Szilárd Livetradingroom a vélelmezett Ajánlásra alapozott befektetésből keletkező kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

Jogi nyilatkozat és garancia tilalma

Ugyan Balázs Szilárd minden erejével arra törekszik, hogy információit megbízható forrásból szerezze be, kiadványait az „adott állapotban” mindennemű (kifejezett vagy burkolt) jogi nyilatkozat és garancia nélkül adja közre, és kiadványainak tökéletlenségéért, pontatlanságáért semmiféle felelősséget nem vállal, ahogy azért sem, ha a kiadvány az átvevőnek nem felel meg vagy számára nem releváns. Konkrétan, Balázs Szilárd elhárítja a felelősséget előfizetőivel, ügyfeleivel, partnereivel, üzletfeleivel és a kiadványai egyéb átvevőivel szemben:

  • a piaci árajánlatok pontosságáért,
  • a piaci árajánlatok átadásának csúszásáért, pontatlanságáért, hibájáért, zavaráért vagy elmaradásáért, és
  • a piaci árajánlatok bármiféle megszakadásáért.

Balázs Szilárd kiadványait a nyilvánosságra hozatalt követően nem frissíti, ezért azok egy bizonyos – másodpercben, percben, napban, hetekben vagy akár hónapokban mérhető – időtartam elteltével a változó körülmények miatt időszerűtlenné, és valószínűleg félrevezetésre alkalmassá válhatnak. Balázs Szilárd  kiadványok időszerűtlenségére nézve garanciát, felelősséget az átvevővel szemben nem vállal.

Adott kiadvány időszerűtlensége esetén a Balázs SzILÁRD nem köteles:

  • azt frissíteni,
  • arról a kiadvány átvevőit tájékoztatni, illetve
  • bármiféle egyéb lépést megtenni.

Balázs Szilárd fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvánosságra hozott kiadványt vagy tájékoztatást előzetes értesítés nélkül bármikor saját hatáskörben visszavonja vagy módosítsa.

Az internetes kereskedés kockázata

Az interneten ügyleteket végrehajtó kereskedési rendszernek kockázatai vannak, többek között meghibásodhat a hardver, a szoftver vagy az internetes csatlakozás. Tekintve, hogy Balázs Szilárd a jel erősségét, vételét, az interneten bejárt útvonalát, az ügyfél készülékének beállítását vagy a csatlakozás megbízhatóságát befolyásolni nem tudja, az internetes kereskedésben a kommunikáció hibáiért, torzulásáért vagy késedelméért felelősséget vállalni nem tud.Balázs Szilárd a rendszerhiba lehetőségét biztonsági rendszerek működtetésével és vészhelyzet elhárítási terv segítségével csökkenti, és a kereskedésre telefonon is van mód.(BRÓKERCÉG SEGÍTHET)

A honlap használata

Balázs Szilárd honlapjainak használatára  mindenkor érvényes „Felhasználási feltételei” és „Szerzői jogi” rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy mindkét dokumentum a jelen felelősség-elhárítási nyilatkozat szerves, elválaszthatatlan részét képzi.

Balázs Szilárd semmiféle felelősséget nem vállal azért, ha magán- vagy jogi személynek kára vagy sérülése keletkezik abból, hogy a Balázs Szilárd valamelyik honlapjához hozzáfért, vagy ahhoz nem sikerült hozzáférnie. Ez a korlátozás vonatkozik többek között a számítógépes berendezésekben és rendszerekben vírus, rosszindulatú program vagy egyéb ártalmas számítógépes kód által okozott kárra is.

Balázs Szilárd honlapjának tanulmányozása nem minősül ügyfélkapcsolatnak, ezért a Balázs Szilárd valamelyik portálját tanulmányozó magán- vagy jogi személlyel szemben semmiféle kötelezettsége, jogi vagy egyéb felelőssége nem keletkezik.

A honlap tartalma

Minthogy a szerzői jogi védelem általános jellegű és a szerzőt a mű keletkezésétől fogva megilleti bármilyen külön intézkedés nélkül is, ezért a honlapon elhelyezett tartalmak(írások, fotók, videók) is a hatálya alá tartoznak. A közzétételükhöz digitális vagy papir alapon is  a szerző hozzájárulása szükséges. A honlap design-ja képzőművészeti alkotásnak minősül, ezért az külön is védelmet élvez. A honlap, mint egyedi összeállítás gyűjteményes műnek számít, és akkor is megilleti a védelem, ha egyes részei, összetevői egyébként nem részesülhetnének védelemben.