€198.00

 

Tőzsdei műhelytitkok – Workshop 2018/3

2018. március 23.     9:00 – 17:00

 
A tőzsdei műhelytitkok egy gyakorlatorientált fejlesztő Workshop. Azért jött létre, hogy havi rendszerességgel biztosítsuk az érdeklődők felkészültségét és mint egy iránytű megmutassuk a helyes utat a tőzsde útvesztőjében.

Kiknek ajánljuk?

Bárkinek ajánljuk, akik szeretnének szakmailag fejlődni és több gyakorlatot szerezni. Építeni, fejleszteni és tökéletesíteni szeretnék saját kereskedési rendszerüket, statisztikai adatokkal alátámasztva. És azoknak is, akik még nem rendelkeznek különböző piactípusokhoz igazított stabil kereskedési rendszerrel.

Tematika:

 • Éles kereskedés a gyakorlatban
 • Piactípusok
 • Kereskedési stílusok(Daytrade,swingtrade,buy and hold)
 • Kereskedési termékek (Határidős kontraktusok,részvény, Blockchain technológia részvények, opció, etf.)
 • Volatilitás típusok
 • Technikai elemzés
 • Opciós stratégiák
 • Belépési stratégiák
 • Magas Risk multiple stratégiák
 • Kilépési stratégiák
 • Managelési stratégiák
 • Pozíció méretezési stratégiák
 • Statisztikai elemzés
 • Lélektan, tőzsde pszichológia

A jelentkezési és befizetési határidő: Workshop előtti nap éjfél!

Maximum létszám: 20 fő!

A Workshopot a Velence Resort & Spa szállodában tarjuk.

Velence Resort & Spa

Cím: H-2481 Velence, Béke u.
Email: reservation{Kukac}velencespa.com

Amennyiben átutalással szeretnél fizetni, kérlek használd a kapcsolat menüpontot, és tüntesd fel a megvásárolni kívánt kurzus nevét, és ha van kuponkódodat.

Kérlek olvasd végig az általános szerződési feltételeket, mielőtt regisztrálnál, vagy vásárolnál!


Általános Szerződési feltételekhez kattints ide.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– megbízási szerződés online tanfolyam és Webinár szolgáltatás nyújtására –

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Balázs Szilárd Edömér egyéni vállalkozó (székhely: 2030 ÉRD, Deák Ferenc 110. ; adószám: 64195692-1-33 ; továbbiakban: Szolgáltató), és Ön, mint a Szolgáltató által a www.bstrader.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél; Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) a Szolgáltató által az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatással, illetve online tanfolyammal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
1. A Szolgáltatás
1.1. A jelen ÁSZF értelmében a Szolgáltatás két fajta szolgáltatást jelent: webinár vagy online oktatást. Az Ügyfél által igénybe vehető Szolgáltatások bemutatását a Honlap tartalmazza.

1.2. Az online oktatás keretében a Szolgáltató az Ügyfél számára elérhetővé teszi a honlapján az adott tanfolyam anyagát, ami állhat munkafüzetből, más írásos anyagból vagy hangfelvételből, vagy kép és hangfelvételből, bizonyos tanfolyamok esetén az Ügyfél ezen anyagok mellett videokonferencia továbbiakban: Webinár keretében online oktatást is kap a Szolgáltatótól. A megrendelhető Webinárok és oktatás pontos leírását a Szolgáltató honlapja tartalmazza.

1.3. A Szolgáltató az Ügyféllel a GoToMeeting (https://www.gotomeeting.com) elnevezésű videokonferenciát ingyenesen lehetővé tevő szoftver útján folytatja a konzultációt, illetve és amennyiben ez a Honlapon fel van tüntetve az online oktatást is. A szükséges szoftver telepítéséért és működtetéséért az Ügyfél a felelős. A GoToMeeting futtatására alkalmas számítógép minimális konfigurációját a GoToMeeting honlapja tartalmazza. A Webinár időtartama nem felosztható, amennyiben az Ügyfél azt félbeszakítja, úgy a konzultáció véget ér, kivéve ha a konzultáció technikai okok miatt nem befejezhető. Ebben az esetben, a Honlapon található új időpontban kerül bepótlásra.
1.4. Balázs Szilárd Edőmér – Egyéni Vállalkozó a rendezvényeken elhangzott információkért semmilyen formában nem vállal felelősséget, az ott elhangzottak és ezen weboldalunkon olvasható teljes tartalom nem minősül ajánlattételnek, kizárólag oktatási és szerverzési feladatokat látunk el. A Webináron, Szemináron, ezen weboldalon, Trader Táborokban, továbbiakban mindennemű általunk megszervezett rendezvényeken elhangzott informáciok nem minősülnek befektetési ajánlatnak bármely értékpapir, vagy termék vételének illetve eladásának, még akkor sem ha arra intő információk hangzanak el!
1.5. Kockázati felhívás:
A kereskedés lehet veszteséges vagy nyereséges. Különösen a tőkeáttételes termékekben, így többek között a devizában, származékos termékekben és árutőzsdei árukban folyó kereskedés lehet kimondottan spekulatív jellegű, és mind a nyereség, mind a veszteség erőteljesen és gyorsan ingadozhat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem szabad olyan pénzt kockáztatni a tőzsdén, ami megváltoztatná a jelenlegi életminőségét.
A spekuláció nem felel meg minden befektetőnek
Nem minősül, és nem is tekinthető teljes körű tájékoztatásnak, illetve az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos összes kockázat ismertetésének, ha egy kiadvány valamelyik termék vagy szolgáltatás esetleges kockázatairól tesz említést, és a kimondottan arra kéri az ilyen kiadvány átvevőjét, hogy amennyiben bármely termékkel vagy szolgáltatással kereskedni kíván, a befektetés vagy az ügyletkötés előtt foglalkoztasson megfelelő pénzügyi tanácsadót, és kérje ki szakvéleményét.
1.6. Ajánlás tilalma
Balázs Szilárd Webinár előadásaiban nem veszi figyelembe az Ügyfél konkrét befektetési szándékait, különleges befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, konkrét igényeit és követelményeit. Ezért ellenkező értelmű konkrét nyilatkozat hiányában a Webinár tájékoztató és/vagy marketing célt szolgál:
üzleti, pénzügyi, befektetési, fedezeti, jogi, hatósági, adóügyi vagy számviteli tanácsnak nem minősül,
javaslatnak vagy kereskedési ötletnek nem tekinthető, illetve
nem tartalmaz semmiféle ösztönzést, amely adott lépés megtételére, befektetésre vagy a befektetés megszüntetésére hív fel.
(egyetemlegesen: „Ajánlás”).
Balázs Szilárd a vélelmezett Ajánlásra alapozott befektetésből keletkező kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

1.7. Az internetes kereskedés kockázata
Az interneten ügyleteket végrehajtó kereskedési rendszernek kockázatai vannak, többek között meghibásodhat a hardver, a szoftver vagy az internetes csatlakozás. Tekintve, hogy Balázs Szilárd a jel erősségét, vételét, az interneten bejárt útvonalát, az ügyfél készülékének beállítását vagy a csatlakozás megbízhatóságát befolyásolni nem tudja, az internetes kereskedésben a kommunikáció hibáiért, torzulásáért vagy késedelméért felelősséget vállalni nem tud.Balázs Szilárd a rendszerhiba lehetőségét biztonsági rendszerek működtetésével és vészhelyzet elhárítási terv segítségével csökkenti, és a kereskedésre telefonon is van mód.(BRÓKERCÉG SEGÍTHET)
2. A Szoglátaltás megrendelése, fizetési feltételek
2.1. A Szolgáltatás díja a Honlapon az adott Szolgáltatás leírásánál kerül megállapításra. A díj minden esetben megadott eurónak megfelelő érték fizetendő aktuális értéknapi hivatalaos MNB banki árfolyamon számolva. A díj tartalmaz minden a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértéket (ide nem értve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, viszont a Szolgáltatótól független szolgáltatások esetleges díjait, mint pl. GoToWebinar vagy Paypal).

2.2. A Szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint folyik:
a) Az Ügyfél a Honlapon megrendeli a Szolgáltatást egy regisztrációs űrlap megfelelő kitöltésével. Az űrlap pontos kitöltése tekintetében kizárólag az Ügyfél felelős. Az űrlap kitöltésével és az Megvásárlom gombra való kattintással létrejön a felek között a jelen ÁSZF szerinti szerződés, ami elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.
b) A Szolgáltató az Ügyfél által az űrlapon megadott e-mail címre az űrlap kitöltését követő 2 napon belül elküldi a megrendelésről szóló visszaigazolást, amely tartalmazza az űrlapon megadott információkat és Banki átutalás esetében adíjbekérőt, továbbá a vételár pontos összegét.
c) Az Ügyfél Banki átutalás esetében díjbekérő kézhezvételét kötevő 8 napon belül megfizeti átutalás útján, egyéb digitális fizetés esetén azonnali fizetés vehet igénybe Paypal (https://www.paypal.com/) útján.
d) A Szolgáltató, ha az Ügyfél erre igényét fejezi ki e-mailben, akkor a szolgáltatási díj megfizetésétől számított 8 napon belül e-mail útján a digitális számlán felül ÁFA-s számlát küld.
e) A Szolgáltató az Ügyfél részére a megvásárolt oktatási anyagokhoz 8 napon belül hozzáférést biztosít a Szolgáltató Honlapján, és erről e-mail útján értesíti az Ügyfelet.
f) A díj megfizetésétől számított 8 napon belül a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel e-mailen, amennyiben a Szolgálatás leírása ezt tartalmazza az online oktatásra, vagy Webinárra. A jelen pont tekintetében a fizetési kötelezettség a Szolgáltató számláján történő jóváírással tekintendő teljesítettnek.

3. Elállás és a Szolgáltatás időpontjának megváltoztatása

3.1. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatás 2.2. a) pontja szerinti megrendelést követő 14 napon belül elállni a jelen ÁSZF-től, amennyiben a fizetést követő 14 napon belül a Honlapra nem lépett be. Ebben az esetben a Szolgáltató az elállásról való értesülést (nyilatkozat kézbesítését) követő 14 napon belül visszafizeti a díjat.
3.2. Az Ügyfél a 3.1. pont szerinti nyilatkozatát a Szolgáltató székhelyére megküldött postai küldeményben, írásban juttatja el a Szolgáltatónak. A nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, a Szolgáltatás teljesítése után küldött díjvisszatérítésről szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az Ügyfél igényt tart a megfizettt díj visszatérítésére. Az Ügyfél nyilatkozatát indokolni nem köteles.
3.3. A Szolgáltató nem jogosult elállni a jelen ÁSZF-től.
3.4. A Szolgáltató jogosult megváltoztatni a Webinár és a Rendezvények előre megadott időpontját és hosszát, az erre vonatkozó változást a Szolgáltató a Honlapon köteles közzétenni. Indokolnia nem szükséges.
3.5. Amennyiben a Szolgáltatás technikai okokból nem teljesíthető (különösen, de nem kizárólagosan, hiba Szolgáltató internet elérésében, hiba a GoToMeeting szoftverben), úgy a Szolgáltató a megkezdett konzultáció idejéből hátralévő idő erejéig bepótolja előre kihirdetett időpontban.

4. Garancia tilalma
Ugyan Balázs Szilárd minden erejével arra törekszik, hogy információit megbízható forrásból szerezze be, kiadványait az „adott állapotban” mindennemű (kifejezett vagy burkolt) jogi nyilatkozat és garancia nélkül adja közre, és kiadványainak tökéletlenségéért, pontatlanságáért semmiféle felelősséget nem vállal, ahogy azért sem, ha a kiadvány az átvevőnek nem felel meg vagy számára nem releváns. Konkrétan, Balázs Szilárd elhárítja a felelősséget előfizetőivel, ügyfeleivel, partnereivel, üzletfeleivel és a kiadványai egyéb átvevőivel szemben:
a piaci árajánlatok pontosságáért,
a piaci árajánlatok átadásának csúszásáért, pontatlanságáért, hibájáért, zavaráért vagy elmaradásáért, és
a piaci árajánlatok bármiféle megszakadásáért.
Balázs Szilárd kiadványait a nyilvánosságra hozatalt követően nem frissíti, ezért azok egy bizonyos – másodpercben, percben, napban, hetekben vagy akár hónapokban mérhető – időtartam elteltével a változó körülmények miatt időszerűtlenné, és valószínűleg félrevezetésre alkalmassá válhatnak. Balázs Szilárd kiadványok időszerűtlenségére nézve garanciát, felelősséget az átvevővel szemben nem vállal.
Adott kiadvány időszerűtlensége esetén a Balázs SzILÁRD nem köteles:
azt frissíteni,
arról a kiadvány átvevőit tájékoztatni, illetve
bármiféle egyéb lépést megtenni.
Balázs Szilárd fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvánosságra hozott kiadványt vagy tájékoztatást előzetes értesítés nélkül bármikor saját hatáskörben visszavonja vagy módosítsa.

5. Panaszkezelés

5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatónál panaszt az alábbi címeken tehet:

Email: bsadmin{kukac}bstrader.com

Levelezési cím: 2030 ÉRD, Deák Ferenc 110

A Szolgáltató a panasz kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül kivizsgálja azt, az Ügyfelet a panasz kivizsgálását követően a kivizsgálás eredményéről értesíti az Ügyfél által megadott elérhetőségen.

5.2. Az Ügyfél fogyasztóvédelmi hatóságoknál is jogosult panasztételre.

5.3. Az Ügyfél jogosult Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a jelen ÁSZF megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

5.4. Az Ügyfél továbbá jogosult bírósági úton érvényesíteni a Szolgátató elleni igényeit polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglaltak szerint.

6. Záró Rendelkezések

6.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet az irányadó.

6.2. Minden a Szolgáltatás keretében az Ügyéflhez kerülő anyagok a Szolgáltató szerzői jogi értelemben vett művei, melyek szerzője a Szolgáltató (kivéve azon művek esetében amely művekben ez feltüntetésre kerül). Az Ügyfél nem jogosult ezen műveket személyes felhasználása keretében többszörözni és biztonsági másolatokat készíteni, nem jogosult ezen művek bármilyen megváltoztatására (ide nem értve a munkafüzetek kitöltését), harmadik személyek számára történő elérhetővé tételére vagy másolására. A Szolgáltatás keretében adott felhasználási engedély nem kizárólagos és kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékű felhasználásra vonatkozik.

6.3. Az Ügyfél a Honlapot, a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre e-mailben van lehetőség.

6.5. A Felek közt létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, iktatásra nem kerül.

6.6. A Felek közt létrejövő szerződés nyelve magyar.

6.7. A Szolgáltató szakmai kamarának nem tagja, magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

6.8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások a Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba és nem érintik a jelen ÁSZF alapján már létrejött szerződések hatályát és feltételeit.

A jelen ÁSZF 2015. március 4. napjától hatályos.

Tudomásul veszem, hogy vásárlásommal elfogadtam az Általános Szerződési feltételeket.

 

Product is currently not available.